BES'TE DEVLET KATKISI %30'A ÇIKTI

BES'TE DEVLET KATKISI %30'A ÇIKTI

BES'TE DEVLET KATKISI %30'A ÇIKTI

  • 945 Görüntüleme
  • 04 Ekim, 2023

Bireysel Emeklilik Sistemi sayesinde devlet katk?s?ndan yararlanarak daha fazla birikim yapabilece?inizi biliyor musunuz? Ayl?k olarak ödedi?iniz katk? pay?n?za göre yap?lan devlet katk?s? ödemesi, BES'in en büyük avantajlar?ndan. 22 Ocak 2022 tarih ve 31727 say?l? Resmi Gazete’de yay?mlanan “7351 say?l? Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat?r?m Sistemi Kanunu ile Baz? Kanunlarda ve 375 Say?l? Kanun Hükmünde Kararnamede De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Kanun” ile birlikte % 25 olan bu oran %30 olarak uygulanmaktad?r. Bu avantaj sayesinde 200 TL'niz 260 TL olacak!

 

Katk? Pay? Devlet Deste?i
100 TL 30 TL
300 TL 90 TL
500 TL 150 TL
700 TL 210 TL
900 TL 270 TL

Diğer Haberler

04 Ekim, 2023

İhtiyacına En Uygun Sağlık Sigortasını Nasıl Seçersin?

Sağlık sigortası, teminat kapsamında bulunan hastalıklar sonucu tedavi masraflarının ödenmesi, ilaç masrafları, acil durum müdaha

<

Referanslarımız

brand name
brand name
brand name
brand name
brand name
brand name
brand name
brand name
brand name
brand name
brand name
brand name
brand name
brand name
brand name
brand name